Ponuda

PROGRAM – KONDICIONA PRIPREMA

Predviđen je za klijente kojima je želja da podignu nivo svojih kondicionih sposobnosti na viši nivo. Prilagođen je individualnim karakteristikama svakog klijenta. Sprovodi se kroz 2-3 treninga na nedeljnom nivou. Prvi rezultati su vidljivi već nakon prve tri nedelje rada.

PROGRAM – REDUKCIJA TELESNE MASE

Ovaj program nalazi primenu kod klijenata koji imaju želju da izgube određen procenat telesne mase. Sprovodi se kroz 3-4 treninga na nedeljnom nivou. Prvi rezultati se prepoznaju posle mesec dana rada. Uz ovaj režim treninga je neophodna i regulacija ishrane kako bi se efekti treninga maksimizirali. Umerenim tempom se gubi 3 do 4 kilograma na mesečnom nivou. Intenzivnijim tempom je moguće izgubiti i 5 do 6 kilograma telesne mase tokom mesec dana.

REHABILITACIJA POSLE POVREDE

Primenu nalazi u procesu oporavka nakon povreda lokomotornog sistema uz aktivnu konsultaciju sa Vašim doktorom.

SAVETI O ISHRANI

Svaki klijent dobija besplatno smernice i savete o ishrani kako bi trenažni proces što lakše i efikasnije implementirao u svoje svakodnevne obaveze i način života, a povećao efekte treninga – bez negativnih posledica na svoje zdravlje.

Ishrana